! PRAVIDLA !

Hráči před vstupem do areálu jsou seznámeni s pravidly

-Hráči se chovají slušně k ostatním a majetku areálu.

-Během hry musí hráči dodržovat pravidla fair play a respektovat ostatní hráče.

-Hráči nesmí používat ostré ,nebo nebezpečné předměty jako nože,zbraně s ostrými hroty apod.

-Odpadky se nepohazují po areálu,vše směřuje do popelnic.

-Kouření jen na vyznačeném místě

-Střelivo jen BIO/možno zakoupit u nás

-Pohyb pouze s nasazenými ochrannými brýlemi.

-Nesrovnalosti řešit s organizátory akce

-Organizátor má právo kdykoliv zastavit hru,pokud se poruší bezpečnostní pravidla.